Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘΑκολουθούν 2 αρχεία:
1. call 2-ΚΕ81242.pdf
2. call-1-ΚΕ81242.pdf


20-11-2013 (aorfan)