ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ 2009 ΕΩΣ 2013


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Μεταφορά θέσεων.pdf


02-12-2013 (aorfan)