ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΕ 81129/ΑΠ 6336)


Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 71/06.03.2014, για την εκτέλεση του έργου «Βιολογικά ενεργά αιθέρια έλαια και άλλες ευεργετικές για την υγεία ουσίες από Ελληνικά και Κινεζικά ενδημικά φυτά», με κωδικό 12CHN409, που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες», ΠΡΑΞΗ «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου τον κ. Κουρκουτά Ιωάννη και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Δ.Π.Θ. την κα. Χλίχλια Αικατερίνη, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μία (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
Ακολουθούν 0 αρχεία:
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. prosklisi 81129.pdf


12-03-2014 (pollyh)