Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΚΕ 81256/ΑΠ 6274)


Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 71/06.03.2014, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “CARRE: Personalized patient empowerment and shared decision support for cardiorenal disease and comorbidities”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα FP7-ICT-2013-10 Contract No, 611140 προσκαλεί ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για:μία ερευνητική θέση για υπηρεσίες διαχείρισης καρδιονεφρικής νόσου.

μία ερευνητική θέση για οπτικοποίηση ανάλυσης δεδομένων (visual analytics) με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη γραφικών.

μία θέση για διοικητική/διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη.


Ακολουθούν 0 αρχεία:
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. CARRE_call03_81256-2.pdf


12-03-2014 (pollyh)