ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΚΕ 81184/ΑΠ 6338)


Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου με αρ. 71/06.03.2014, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «MARE NOSTRUM: Bridging the implementation gap – facilitating cross-border ICZM implementation by lowering legal – institutional barriers in the MSB» που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Δ.Π.Θ., Κωδικός Έργου 81184, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος ENPI CBCMed και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ κ. Γεώργιο Συλαίο, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 81184 Συλαίος-1.pdf


12-03-2014 (pollyh)