Διεθνής Πρόσκληση Εκδηλώσεως Ενδιαφέροντος δια την θέσιν του Πρύτανη του ΔΠΘ.


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης απευθύνει Διεθνής Πρόσκληση Εκδηλώσεως Ενδιαφέροντος δια την θέσιν του Πρύτανη του ΔΠΘ.
Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. αίτηση υποψηφιότητας.docx
2. Πρόσκλ Εκδ Ενδιαφ Πρύτανη.pdf


11-04-2014 (aorfan)