Πράξεις Συγκρότησης Συγκλήτου


Επισυνάπτονται οι Πράξεις Συγκρότησης της Συγκλήτου του ΔΠΘ
Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. ΠΡΑΞΗ εκπροσώπησης Προέδρων Συγκλήτου.doc
2. ΠΡΑΞΗ Συγκρότησης Συγκλήτου.doc


10-05-2014 (aorfan)