Υποψήφιοι Πρυτάνεις του Δ.Π.ΘΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. Ανακοίνωση Υποψηφ Πρυτάνεων.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. Βιογραφικό Καραμπίνη.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. Βιογραφικό Πρασόπουλος .pdf


03-06-2014 (shatzop)