Ανακοίνωση για την παραλαβή δωματίων φοιτητών απο Β έτος σπουδών εως πτυχίο-εισαγωγή στις εστίες για πρώτη φορά.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Νέο Έγγραφο του Microsoft Word.docx


07-10-2014 (shatzop)