ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Π. 28647 ALPINE 81247


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 81247_ορθη επεναληψη_28647_ALPINE Προσκλήσεις_7ΔΛΞ46ΨΖΥ1-ΘΔΣ.pdf


21-11-2014 (pollyh)