ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 81324


Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Οι εδαφικές αράχνες ως πρέσβειρες για την ταχεία ανάδειξη πυρήνων βιοποικιλότητας στην Ελλάδα» και K.E. 81324, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Αλεξίου Χατζάκη Μαρία, Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 81324_Πρόσκληση_28653_ΒΧ8Π46ΨΖΥ1-971.pdf


21-11-2014 (pollyh)