Ανακοινώσεις του ΔΠΘ για υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση και σίτιση 2015-2016