ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 13/29-7-2015 του Δ.Π.Θ.


ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 13/29-7-2015 του Δ.Π.Θ.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Ψήφισμα Συγκλήτου 29.7.15.pdf


29-07-2015 (aorfan)