Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας


Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 5248/2015 απόφαση του Τμήματος Μείζονος -Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Απόφαση 5248.2015 Τμήμα Μείζονος Επταμελούς ΕΣ.pdf


21-08-2015 (aorfan)