Δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή εξομοιούμενων στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. Εξομοίωση-ανακοίνωση.doc


09-09-2015 (shatzop)