Προθεσμία αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής, στέγασης και σίτισης.


Σε συνέχεια του από 17-9-2015 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,

το οποίο ήδη σας έχουμε κοινοποιήσει, σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία η οποία είχε ανακοινωθεί

σχετικά με τηναποστολή των δικαιολογητικών εγγραφής, στέγασης και σίτισης στις Γραμματείες

από τους επιτυχόντες του έτους 2015 αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την προθεσμία που έχει ορισθε

από το Δελτίο Τύπου και παρατείνεται μέχρι τις 28-9-2015.


22-09-2015 (shatzop)