Προμήθεια αντιδραστηρίων


Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Στοχεύοντας στη μεταβολική συνεργασία μεταξύ στρώματος του όγκου και καρκινικών κυττάρων για τη θεραπεία του Kαρκίνου του Πνεύμονα» (Metaboli-CA /4046)», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" (ΕΠΕΔΒΜ), ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με ΚΕ - 81320 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα. Γιατρομανωλάκη Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., μπορούν να υποβληθούν προσφορές για τη προμήθεια «Αντιδραστηρίων κυτταρικών καλλιεργειών και κυτταρικής ανάλυσης» ως έχει παρακάτω, έχοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Προμήθεια Αντιδραστηρίων.pdf


15-10-2015 (aorfan)