ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016


Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μετά από εξέταση των υποβληθέντων εμπρόθεσμα αιτήσεων στέγασης προπτυχιακών φοιτητών A΄ έτους σπουδών, οι παρακάτω φοιτητές (ακολουθεί συνημμένος πίνακας) είναι δικαιούχοι στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στις φοιτητικές εστίες του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή.

Οι δικαιούχοι πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα μπορούν να παραλάβουν τα δωμάτιά τους από 19-10-2015 έως και 23-10-2015 είτε οι ίδιοι είτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ως εξής :

1. για τους φοιτητές που θα στεγασθούν στην Πανεπιστημιούπολη:

α) στο κτίριο Σ4, ισόγειο ,όπου και θα γίνεται κλήρωση για την παραλαβή της κλίνης που αντιστοιχεί στον φοιτητή και

β) στο Λογιστήριο (παραπλεύρως του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής), όπου θα καταβάλλει ο δικαιούχος φοιτητής 90 ευρώ (εγγύηση) για την παραλαβή της κλίνης.

2. για τους φοιτητές που θα στεγασθούν στην οικοδομή Ευκτήμων, από το θυρωρείο εντός της οικοδομής.

*Οι παραπάνω ενέργειες θα πραγματοποιούνται από τους φοιτητές με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ή της βεβαίωσης σπουδών τους.Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Προπτυχιακών Σπουδών

και Φοιτητικής Μέριμνας

Ουρανία Πουφινά
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2015-2016.pdf


16-10-2015 (shatzop)