Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα.


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣΑφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 127/8-10-2015, τ. Α΄) και, ειδικώτερα, του άρθρου 6.I) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα: α) στην Πολυτεχνική Σχολή, β) στην Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, λόγω επικείμενης λήξης της θητείας των ήδη υπηρετούντων Κοσμητόρων στις δύο ανωτέρω Σχολές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

II) ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Κοσμήτορα: α) της Πολυτεχνικής Σχολής, β) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 .Καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Κοσμήτορα: α) της Πολυτεχνικής Σχολής, β) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14.00΄.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρόσκληση εκδήλ ενδιαφ-1.pdf


20-10-2015 (aorfan)