ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ