Ενημέρωση μελών ΔΕΠ της Π.Σ. για την παραίτηση κ. Χαμζά.