ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΕ 81432, Α.Π. 32834/2015)


Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοκόλλου διαχείρισης αποφάσεων διοικητικών οργάνων του Δ.Π.Θράκης» (Κ.Ε. 81432), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Παντελεήμονα Μπότσαρη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τo αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού Δ.Π.Θ.,καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως μίας (01) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 6ΡΦΤ46ΨΖΥ1-Β6Θ.pdf


23-11-2015 (pollyh)