Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3 θέσεις έρευνας σε εφαρμογές πληροφορικής στην ιατρική (ΚΕ 81256, Α.Π. 32818/2015)


Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “CARRE: ΚΕ 81256 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα FP7-ICT-2013-10 ContractNo: 611140 προσκαλεί ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τρεις ερευνητικές θέσεις.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 7ΖΙΖ46ΨΖΥ1-6ΘΖ.pdf


23-11-2015 (pollyh)