Διακήρυξη προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΥΚ-ΚΔΔ


Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Κλειστές προσφορές σε Ευρώ και Κριτήριο Αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υπολογιστικού Κέντρου - Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘΣυνολική προβλεπόμενη δαπάνη σαράντα έξι χιλιαδες (33.500,00), ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. {Αναλυτικά: 27.235,77+6.264,23 (23% Φ.Π.Α.)=33.500,00€}.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf


11-12-2015 (aorfan)