(ΚΕ 60055, Α.Π. 36612/2015) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Λειτουργικές Δαπάνες ΜΠΣ Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» (Κ.Ε. 60055) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κοζομπόλη Βασίλειο, Καθηγητή Οφθαλμολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως τέσσερις μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, για την παροχή έργου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 6ΘΧΜ46ΨΖΥ1-ΒΜΣ.pdf


22-12-2015 (pollyh)