(ΚΕ 80172, Α.Π. 947/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υδραυλική Μηχανική» (Κ.Ε. 80172), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αστέριο Παντοκράτορα, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών,καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως μίας (01) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Ω8ΔΡ46ΨΖΥ1-ΘΞΩ.pdf


14-01-2016 (pollyh)