(ΚΕ 81035, Α.Π. 3366/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με αιματολογικά νοσήματα», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Μαργαρίτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, αποφάσισε να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, για την παροχή έργου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΩΗΟΝ46ΨΖΥ1-1Ξ1.pdf


11-02-2016 (pollyh)