(ΚΕ 81189, Α.Π. 3367/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για την εκτέλεση του έργου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ιατρική του Ύπνου” (Κ.Ε. 81189) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Πνευματικό Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. που χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες, δωρεές και πάσης φύσεως εισφορές, αποφάσισε να απευθύνει Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 73ΜΠ46ΨΖΥ1-0ΑΓ.pdf


11-02-2016 (pollyh)