Πρόσκληση-Πρόγραμμα Ημερίδας ΔΠΘ -Δνση Δασών Ξάνθης.