Δελτίο Τύπου: συνέδριο "Μύθοι και Μυθικά Πρόσωπα της Θράκης"