(ΚΕ 81086, Α.Π. 8259) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος




Για την εκτέλεση του έργου «TS-EUROTRAIN: Διεπιστημονικό δίκτυο εκπαίδευσης για το σύνδρομο Tourette: Διαμόρφωση ευρωπαϊκών υποδομών εκπαίδευσης για τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές» (κωδικός έργου 81086) με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Περιστέρα Πάσχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ, αποφάσισε να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 77ΒΙ46ΨΖΥ1-1Η9.pdf


08-04-2016 (pollyh)