(ΚΕ 81336, Α.Π. 8406/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πρόσκληση 8406/11-04-2016Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 21-04-2016
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΩΟΠΘ46ΨΖΥ1-ΔΡ9.pdf


12-04-2016 (pollyh)