Λειτουργία της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών.


Άρχισε να λειτουργεί η Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών στο Κτίριο Διοίκησης, στην Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνής. Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας έχουν όλοι οι φοιτητές του ΔΠΘ . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:ypsyf@duth.com και τηλεφωνικά, καθημερινά 10:00- 15:00 στο τηλέφωνο: 25310 39026.Αρμόδιο πρόσωπο: Δαφνη Ιωαννίδου, ψυχολόγος


13-05-2016 (shatzop)