(ΚΕ 81723, Α.Π. 11483/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πρόσκληση: "ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5000400- Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11483/19-05-2016"Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Πρότασης: 30 Μαΐου 2016 και ώρα 14:00.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 7ΣΥΗ46ΨΖΥ1-Ο9Ν.pdf


19-05-2016 (pollyh)