(ΚΕ 81661, Α.Π. 12121/2016) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πρόσκληση 12121/2016Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 07/06/2016 και ώρα 14:30
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 6ΥΓ246ΨΖΥ1-65Ξ.pdf


27-05-2016 (pollyh)