(ΚΕ 81723, Α.Π. 14457/23-06-2016) Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου


Αφορά την 11483/19-05-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύβαψης μίσθωσης έργου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 6ΖΡΕ46ΨΖΥ1-3Ξ0.pdf


27-06-2016 (pollyh)