Αποτελέσματα στέγασης Αλεξανδρούπολης 2016-17. (Νέο)


Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μετά από εξέταση των υποβληθέντων εμπρόθεσμα αιτήσεων για στέγαση προπτυχιακών φοιτητών από το Β΄ έτος σπουδών έως το πτυχίο (ν+2) όλων των Τμημάτων στην πόλη της Αλεξ/πολης , όλοι οι αιτούντες φοιτητές (ακολουθεί συνημμένος πίνακας) είναι δικαιούχοι στέγασης για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 σε αντίστοιχα Ξενοδοχεία που είναι συμβεβλημένα με το ΔΠΘ. Οι δικαιούχοι φοιτητές θα εγκατασταθούν σε αντίστοιχο Ξενοδοχείο από το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξ/πολης από την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2016.Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Του Τμήματος Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξ/ποληςΜπουντζής Πέγκος 2551030973


Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2016-17.pdf
2. Κατάταξη_Εισόδημα_χωρίς_και Αμεσα.pdf


30-06-2016 (shatzop)