Λειτουργία της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών. (Ανανεώθηκε)


Άρχισε να λειτουργεί η Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών στο κτίριο της Διοίκησης, στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής. Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας έχουν όλοι οι φοιτητές του ΔΠΘ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: ypsyf@duth.gr και ypsyfkom@gmail.com και τηλεφωνικά, καθημερινά 9.00-15.00 στο τηλέφωνο: 2531039026.Αρμόδια πρόσωπα: Δάφνη Ιωαννίδου, ψυχολόγος

Αικατερίνη Λεμοντζέλη, Διοικητικός-Κοινωνική Λειτουργός


15-07-2016 (shatzop)