Διαβίβαση πρακτικού της τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της ΣΚΠΟΕ


Επισυνάπτεται το πρακτικό της τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της ΣΚΠΟΕ
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Διαβίβαση πρακτικού 1ης Συνεδρίασης εφορευτικής επιτροπής .pdf.pdf


14-10-2016 (aorfan)