Αναστολή εκπαιδευτικού έργου και διοικητικού έργου στην Ορεστιάδα


Επισυνάπτεται απόφαση του Πρύτανη.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 1.ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ).pdf


11-01-2017 (aorfan)