Ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ.


Επισυνάπτεται η ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ.pdf.pdf


30-03-2017 (aorfan)