Κοινωνική Λογοδοσία 3.4.2017


Επισυνάπτεται παρουσίαση του Πρύτανη κ. Αθ. Καραμπίνη.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΔΠΘ κοινωνική λογοδοσία 3.4.2017.pdf


03-04-2017 (aorfan)