Προκήρυξη Υποτροφίας εις μνήμην Κωνσταντίνου Κυριακίδη.