Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αφορούν στη στέγαση και σίτιση φοιτητών απο Β΄ έτος εως πτυχίο.