Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ο ΒΙΖΥΗΝΟΣ (12-05-2017)