Γραπτή Ερώτηση Βουλευτών προς τον Υπουργό Παιδείας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης με θέμα τη στοχοποίηση του Δ.Π.Θ.

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Ερώτηση Βουλευτών.pdf


08-06-2017 (shatzop)