(ΚΕ 81893, Α.Π. 15108/2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης
Πρόσκληση 15108/2017Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΩΠΘΨ46ΨΖΥ1-ΚΦΙ.pdf


29-06-2017 (pollyh)