Ενημέρωση πρός όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Δ.Π.Θ