Αποτελέσματα Στέγασης Αλεξανδρούπολης.


Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μετά από εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα για στέγαση προπτυχιακών φοιτητών Α΄ Έτους όλων των Τμημάτων στην πόλη της Αλεξ/πολης, η σειρά κατάταξης των φοιτητών είναι σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Στην Α΄ φάση δικαιούχοι στέγασης είναι οι πρώτοι 48 φοιτητές (ακολουθεί συνημμένος πίνακας δικαιούχων) οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε αντίστοιχο Ξενοδοχείο από το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξ/πολης αυστηρά από την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 έως την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017.
Μετά το τέλος της προθεσμίας θα ακολουθήσει η Β΄ φάση επιλογής από τον πίνακα κατάταξης σύμφωνα με τα κενά που θα έχουν δημιουργηθεί.

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος
Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξ/πολης
Μπουντζής Πέγκος

Πληροφορίες:
Μπουντζής Πέγκος
Τμήμα Ακαδημαϊκών θεμάτων Αλεξ/πολης
6ο Χιλ. Αλεξ/πολης Μάκρης
ΤΗΛ. 2551030973.
Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Α ΦΑΣΗΣ.pdf
2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ .pdf


09-10-2017 (shatzop)