Πρακτικό επαναληπτικής εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας.